Masz pytanie?

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny od 25.12.2014r)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin internetowego sklepu  prowadzonego pod adresem www.zeromscy.pl Sklep ZŁOTNIK Żeromscy – Pracownia Artystyczna obsługiwany jest przez firmę: Pracownia Artystyczna Katarzyna Żeromska. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
 2.  Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma firma  ZLOTNIK Żeromscy - Pracownia Artystyczna Katarzyna Żeromska, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.zeromscy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

II. INFORMACJE O SPRZEDAWCY

 1. Dane firmy:

ZŁOTNIK Żeromscy – Pracownia Artystyczna

Obsługiwany jest przez:

Pracownia Artystyczna Katarzyna Żeromska

ul. Norwida 9/LU2

77-400 Złotów

tel: 665-256-101

e-mail: zeromscy@onet.pl

 

NIP : PL 697-203-43-43

REGON :301542082

KRS:

 

Sklep stacjonarny:

ZŁOTNIK Żeromscy

ul. Wojska Polskiego 10

77-400 Złotów

 

III. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Sklep internetowy ZŁOTNIK Żeromscy – Pracownia Artystyczna, znajduje się pod adresem www.zeromscy.pl i służy do dokonywania zakupów produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.zeromscy.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 3. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat.
 4. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności, wybór sposobu wysyłki i przesłanie zamówienia. TERMIN DOKONANIA WPŁATY WYNOSI 7 DNI.
   Jedyną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym na konto : 75 8944 0003 0003 2506 2000 0010
 5. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo potwierdzenie drogą e-mailową.
 6.  Osoba składająca zamówienie oświadcza, że zapoznała się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień regulaminu Sklepu Internetowego ZŁOTNIK Żeromscy – Pracownia Artystyczna jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
 7. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji   biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.
 8.  Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym ZŁOTNIK Żeromscy – Pracownia Artystyczna  są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia zostaje dołączony paragon fiskalny. Na życzenie może zostać również wystawiona faktura VAT
 9. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności.

 

IV. CENY PRODUKTÓW

 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 2.  Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta pod warunkiem, iż klient nie dokonuje żadnych zmian / modyfikacji w zamawianym produkcie.
 3.  Prezentowane wagi produktów na gr mają charakter orientacyjny i są ściśle uzależnione od: wagi kamieni, rozmiaru, wprowadzonych zmian przez klienta, itp.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE I CENIE DOSTAWY

 1. Wszystkie prace są bardzo starannie pakowane w folię bąbelkową i karton (paczki) lub eleganckie opakowania jubilerskie.
 2. Przedmioty kupione na stronie sklepu internetowego są wysyłane za pośrednictwem kuriera – cena: 18zł

 

VI. USZKODZENIE PRZESYŁKI

 1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
 1. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności, Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśmy pakowej.
 2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z firma ZŁOTNIK Żeromscy – Pracownia Artystyczna.
 3. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

 

VII. INFORMACJE O TERMINACH  REALIZACJI ZAMOWIEŃ

 1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie, za pośrednictwem Kuriera.
 2. Zamówienia indywidualne są realizowane tylko po dokonaniu przedpłaty, po ustaleniu wszystkich szczegółów drogą mailową lub telefoniczną. Termin realizacji wynosi około 10 - 14 dni. Przed wysyłką klient otrzymuje drogą mailowa zdjęcie pracy do akceptacji.
 3. Przesyłki są realizowane zwykle w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania przelewu. Nie dotyczy to prac na zamówienie, w których wyraźnie podany jest termin realizacji zamówionej pracy.
 4.  W przypadku zakupu obrączek ślubnych termin realizacji zamówienia wynosi od 14-28 dni od zaksięgowania wpłaty.
 5. Przesyłki dostarczane na terenie Polski, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

 

VIII. INFORMACJE O METODACH I TERMINIE ZAPŁATY

 1. Jedyną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym na konto :

          75 8944 0003 0003 2506 2000 0010

 1. TERMIN DOKONANIA WPŁATY WYNOSI 7 DNI.
 2. Brak zapłaty za zamówiony produkt w terminie 7 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

 

IX. ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU – ODSTAPIEBIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  Przepis ten nie dotyczy zamówień odbieranych przez Klienta we wskazanym sklepie należącym do firmy: ZŁOTNIK Żeromscy - Pracownia Artystyczna. Miejsce odbioru produktu skutkuje uznaniem, iż umowa sprzedaży zawarta zostaje w tym sklepie i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów wskazanej powyżej ustawy. W przypadku odbioru produktu w sklepie, za moment zawarcia umowy rozumie się przyjęcie towaru przez Klienta. Przed tą chwilą, Klient może zrezygnować z zakupu bez żadnych ujemnych konsekwencji.
 2.  Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.
 3. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, przyjęcie zwrotu towaru musi być poprzedzone analizą przeprowadzoną przez specjalistę i jego pozytywną opinię.
 4. W przypadku zwrotu prosimy o kontakt e-mailowy: zeromscy@onet.pl
 5.  Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na koszt klienta!
 6. Data wysłania zwrotu nie może przekroczyć 14 dni od daty doręczenia towaru Klientowi.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik) oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.
 9. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 10. Zwrotowi standardowo nie podlegają wyroby, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na zamówienie (m.in. obrączki ślubne) oraz w których na życzenie Konsumenta dokonano:
  a. Grawerunków
  b. Zmian kamieni
  c. Korekty rozmiaru
  d. Nietypowych zestawień materiałów
 11. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta, wykonywanie usługi rozpoczęło się przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a konsument od takiej umowy odstąpił przed upływem 14 dni od dnia jej zawarcia, to ma on obowiązek opłacenia poniesionych przez ZLOTNIK Żeromscy – Pracownia Artystyczna  kosztów, tj. zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wysokości wynagrodzenia.

 

X. GAWARANCJA

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych lub reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*,

  * rękojma podstawa prawna:
  - kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami),
  - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zmianami)

 

XI. REKLAMACJE

 1. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi, należy wysłać go do siedziby firmy na adres:
  ZŁOTNIK Żeromscy

         Pracownia Artystyczna Katarzyna Żeromska

         ul. Wojska Polskiego 10

         77-400 Złotów
        z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy.

 

*Wcześniej należy poinformować drogą mailową o złożeniu reklamacji.

 1. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero faktury lub paragonu, a na osobnej kartce opis wady
 2. Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się zawsze na koszt Klienta.
 3. Produkty zakupione w sklepie można również reklamować osobiście, bezpośrednio w sklepie stacjonarnym ZŁOTNIK Żeromscy - Pracownia Artystyczna ul. Wojska Polskiego 10, Złotów
 4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony, bądź wymieniony na inny i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
 5. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy (lub sklepu firmowego), Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację
 6. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), ZLOTNIK Żeromscy - Pracownia Artystyczna skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Administratorem danych jest PRACOWNIA ARTYSTYCZNA Katarzyna Żeromskka Święta 7 77-400 Złotów NIP : PL 697-203-43-43 REGON :301542082,  tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień u Sprzedawcy. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. Dane przetwarzamy samodzielnie. Jednak dokonując zakupów z opcją dostawy do domu dane przekazujemy kurierom realizującym dostawy. Nie przekazujemy natomiast danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich. 

XIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Biżuteria Artystyczna - Pracownia Żeromscy oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
 2. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW) jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody ZŁOTNIK Żeromscy – Pracownia Artystyczna.